Om Oss

Garnborns Åkeri & Maskin grundades 1964 av Göran Garnborn.
Vill du läsa mer om vår historia, tryck här!
Idag driver sönerna Niklas & Joakim Garnborn företaget.
2019 tillsattes en ny VD Joachim Liljegren.

Vi är idag breda inom entreprenad och åkeri, vi kan således vara en komplett leverantör på många områden.
Förutsättningarna för att lyckas som företag är ett stort driv och mycket slit, men också att inneha en trogen och väldigt yrkesskicklig personal. Den positiva utvecklingen förde med sig att vi 1994 investerade i en 1250 m2 stor verkstad.

Jämte att hyra ut maskiner har vi också många egna entreprenadprojekt för att få en jämn beläggning i verksamheten. Vi har erfarenheter av att t.ex. anlägga golfbanor, göra allt markarbete till bostadsområden och industribyggen, anlägga vägar med mera.

Vi har ett flertal lastbilar som är anpassade för entreprenadverksamhet. Här finns ett femtiotal flak som täcker in de flesta användningsområden. I fordonsflottan finns till exempel spridermaskin avsedd för asfalteringsarbeten. Till åkerientreprenaden hör även vinterväghållning och där ingår plogning, saltning och sandning. Under våren har vi också fordon försedda med sopaggregat för renhållning av gator och vägar.

Vi kör också specialtransporter över hela Europa.
Högt, brett, tung eller långt spelar ingen roll, våra trailers klarar transporter av maskiner och gods som är tungt och tar mycket plats. Vi har exempel en jumbotrombontrailer med lastlängd upp till 19 meter, samt ytterligare specialanpassade trailers, liksom släp i olika storlekar och även lågbyggda.
"Vi ställer stora krav på den som transporterar våra pumpstationer. Det är inte alla som klarar av att hantera gods som är fyra till fem meter brett. Kompetens och kunskap är oerhört viktigt för att det ska fungera. Vi har använt oss av Garnborns i många år och de har det som krävs" säger Rikard Bäck Norvatek

NCC Industry är ett företag som hyr in våra asfaltsbilar och är med som underentreprenörer när vi har egna entreprenadprojekt. "Det är ett samarbete i två riktningar som fungerar väldigt bra och håller en hög servicenivå. Asfalt är ett dyrt material och bilarna får inte stå stilla. Där håller Garnborns en väldigt hög servicenivå, inte minst tack vare att de har en egen serviceverkstad med duktiga medarbetare för sina bilar. De är framförallt väldigt flexibla. Har vi ett problem, så fixar de det. Det gäller oavsett vilken tid på dygnet vi ringer och behöver hjälp. Sedan är de väldigt duktiga på själva utförandet" säger John Persson, sitemanager för NCC Industry i Blekinge och nordöstra Skåne.

Vår åkeriverksamhet omfattar också transporter inom återvinning åt Stena Recycling AB. Åkeriets bilar med lastväxlare transporterar årligen X0 000 ton skrot i södra Sverige till Stenas återvinningsanläggningar.

Vi utför också en hel del fjärrtransporter för olika främst lokala kunder, och för detta ändamål och använder vi vår visirbil som gör det enkelt att lasta och lossa från sidorna.

Ronneby Kommuns helägda bolag Miljö och Teknik AB är en återkommande beställare genom åren. Här har vi grävt för fjärrvärme, VA och elledningar, samt mycket annat.

Vi är certifierade med BB3-behörighet, vilket innebär att vi kan utföra förläggning av kraftkabel. Vi är även certifierade att utföra enskilda avlopp och vi har personal som är utbildad för sprängarbeten. Vår gedigna maskinpark borgar också för att det finns back up när vi åtar oss uppdrag.

Den geografiska inriktningen är framförallt östra Blekinge, där vi har upparbetat ett starkt kundnät.
Vi har också ständigt strävan efter att anpassa och förnya verksamheten efter dagens höga miljökrav.
Vi har lång erfarenhet och stor teknisk kunskap som säkra kundens kvalitet och förväntningar.LERÅKRA

Vi befinner oss på Gövägen 2 i Leråkra, här hittar du oss som jobbar på kontoret!

Vill ni få kontakt med oss?
0457/36097 info@garnborns.se
Välkommen att ringa, mejla eller besöka oss under kontorstid måndag - fre 7-17
Vi försöker svara på mejl så fort vi kan50 års katalogen som gjordes 2014 i samband med vårt jubileum, kan ni läsa här.